Chi Kung

Chi Kung (inaczej Qigong) jest chińskim system wspomagającym zachowanie i poprawę zdrowia. Łączy postawy ciała, ruch, techniki oddechowe i skupiony na intencji umysł.

Słowo Chi Kung składa się z dwóch chińskich słów. Chi (wymawiane czi) zwykle tłumaczy się  jako energię życiową lub energię witalną, która przepływa przez wszystkie rzeczy we wszechświecie.

Kung (wymawiane gong) oznacza osiągnięcie lub umiejętność, którą można rozwinąć poprzez konsekwentną, stałą, długą praktykę. Razem, Chi Kung oznacza kultywowanie, rozwijanie lub trening energii. Jest to system praktykowany dla utrzymania zdrowia, leczenia i podniesienia witalności.

Różne podejścia i cele treningowe doprowadziły do powstania kilku głównych kategorii Chi Kung:

  • Style bojowe
  • Style medyczne
  • Style religijne (lub duchowe)
  • Style zdrowotne
  • Style naukowe

http://ukhealthcenteronline.com/modafinil-online
http://ukhealthcenteronline.com/lorazepam-1mg

Mają one kilka wspólnych cech. Dotyczą one przyjmowania odpowiednich postaw lub wykonywania ruchów ciałem, technik oddechowych i skupienia umysłu. Niektóre praktyki kładą nacisk na wzmacnianie Chi, inne na jej krążenie i dystrybucję w celu oczyszczenia i uzdrowienia ciała. Jeszcze inne na emisję Chi w celu leczenia innych.

Formy praktyk mogą się od siebie bardzo różnić począwszy od miękkich, płynnych ruchów takich jak w wewnętrznym stylu walki Tai Chi, do zewnętrznych, pełnych energii, a czasem nawet bardzo twardych ruchów w różnych stylach walki Kung Fu. Niemniej jednak, powolne delikatne ruchy większości odmian Chi Kung mogą być łatwo dostosowane nawet dla niepełnosprawnych i mogą być praktykowane przez wszystkie grupy wiekowe.

Jak każdy system wspomagający zdrowie, Chi Kung nie jest lekarstwem na wszystkie dolegliwości ale z całą pewnością jest bardzo skuteczną metodą wspomagającą zachowanie dobrego zdrowia przez długi czas. Obecnie coraz większa liczba lekarzy i pracowników związanych bezpośrednio z opieką zdrowotną poleca Chi Kung jako ważną formę alternatywnej medycyny komplementarnej.