Tai Chi

Tai Chi – zwane również Taiji lub Taijiquan – to stara chińska sztuka walki obecnie praktykowana głównie dla celów zdrowotnych. Często jednym z głównych powodów rozpoczęcia treningu Tai Chi jest nabycie umiejętności radzenia sobie z napięciem i stresem.

Wśród wielu stylów sztuk walki jakie zostały rozwinięte na przestrzeni wieków, istnieją dwa podstawowe typy: twarde sztuki walki i miękkie sztuki walki. Te ostatnie nazywane są również wewnętrznymi sztukami walki.

Przykładami twardych sztuk walki są karate lub kung fu (wushu). Do miękkich stylów sztuk walki należą na przykład Bagua i Tai Chi. Te ostatnie zwane są również stylami wewnętrznymi.

W szkole Tai Chi Kraków nauczamy tradycyjnego stylu Yang
Trening Tai Chi w naszej szkole zawiera:

  • Trening podstawowy, postawy, kroki, poruszanie, formy, metody oddychania
  • Chi Kung (Qigong) – metody rozwijania, kontroli i regulacji Chi (Qi) – energii wewnętrznej krążącej w ciele
  • Tradycyjną sekwencję Tai Chi Chuan stylu Yang składającą się ze 112 ruchów
  • Trening Symbolu Tai Chi Wijącego się Jedwabiu
  • Pchające dłonie Tai Chi – trening rozwijający umiejętność wyczuwania zamiarów przeciwnika poprzez dotyk
  • Zastosowania bojowe Tai Chi – dla zainteresowanych trening bojowych zastosowań technik Tai Chi
  • Dwuosobową sekwencję walki Tai Chi
  • Miecz i szabla Tai Chi – umiejętność posługiwania się tradycyjną chińską bronią

Zobacz szczegółowy rozkład zajęć Tai Chi w Krakowie

Czasami spotyka się inną pisownię Tai Chi – Tai Chai lub Thai Chi. Nie jest to pisownia prawidłowa. Obecnie za standard przyjmuje się transliterację Pinyin – Taiji lub Taijiquan (styl walki oparty o zasady Taiji). Jednak najczęściej spotykaną pisownią jest Tai Chi, dlatego pisowni Taiji i Tai Chi będziemy używać zamiennie.